Wrzesień 2020
Udostępnij:

Zmiana terminu XVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła


Szanowni Państwo,
W związku z trwającą wciąż trudną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju i licznymi opiniami o braku perspektyw na jej poprawę w okresie jesiennym, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z organizacji XXVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła w tym roku. Zatem, optymistycznie zaplanowany termin: koniec września lub październik b.r. jest nieaktualny. Rozważaliśmy możliwość zorganizowania konferencji on-line w tym terminie, ale po konsultacjach z częścią potencjalnych uczestników zrezygnowaliśmy z tego pomysłu. To pierwszy raz w prawie trzydziestoletniej historii Szkoły kiedy to, niestety, musieliśmy podjąć tak trudną decyzję o odwołaniu corocznego spotkania w Zakopanem.

Mamy wielką nadzieję, że XXVIII Szkołę Zimową uda się zorganizować stacjonarnie w okresie wczesnowiosennym w roku 2021, jednak z uwagi na bardzo dynamiczny przebieg epidemii o dokładnym terminie poinformujemy Państwa w stosownym czasie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prosimy śledzić kolejne komunikaty, które będą zamieszczane na stronie internetowej Szkoły (https://szkolazimowa.urk.edu.pl/).

Bierzemy pod uwagę, że i okres wiosenny może okazać się niełatwy - wtedy musielibyśmy zdecydować o dalszym przekładaniu terminu spotkania stacjonarnego lub powrocie do idei konferencji on-line.

Liczymy bardzo na Państwa zrozumienie, gdyż z takimi samymi trudnościami mierzą się obecnie organizatorzy niemal wszystkich większych spotkań krajowych i międzynarodowych.

Ze względu na długoletnią, dobrą tradycję Szkoły Zimowej, jesteśmy przekonani, iż mimo wielu problemów, jej Uczestnicy - w tym Prelegenci i Sponsorzy, nie zawiodą i uda nam się znowu wspólnie wysłuchać ciekawych wystąpień i przeprowadzić twórcze dyskusje na ważne i aktualne dla środowiska hodowców bydła tematy. Wydaje się, że zagadnienia dotyczące genetycznych, środowiskowych i społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zrównoważonego chowu i hodowli bydła, zaproponowane na tegoroczną Szkołę, pozostaną aktualne również w roku przyszłym.

Chcieliśmy też poinformować, iż mimo odwołania Szkoły Zimowej w tym roku, prowadzimy nadal prace zmierzające do wydania dwóch monografii: "Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego chowu bydła " i "Zastosowanie współczesnych metod doskonalenia bydła i zarządzania stadem w kontekście ilości i jakości pozyskiwanych produktów", które planujemy udostępnić uczestnikom konferencji. Streszczenia nadesłanych doniesień zamieścimy w wersji PDF na stronie Szkoły, w czasie dostosowanym do nowego terminu konferencji.

Osoby, które nie odebrały wpłat za tegoroczną Szkołę Zimową, prosimy o kontakt z Panią mgr inż. Urszulą Węglarz:urszula.weglarz@urk.edu.pl

Z uwagi na tryb działania administracji Uczelni w okresie wakacyjnym, uprzejmie prosimy o odbiór wpłat po 1 września b.r.

Oczekując z nadzieją na spotkanie z Państwem, życzymy przede wszystkim zdrowia, bezpiecznego letniego wypoczynku oraz dużo sił i optymizmu w tym trudnym czasie.

Organizatorzy
XXVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR