Formularze zgłoszeniowe

  • Formularz zgłoszeniowy UCZESTNIKÓW SZKOŁY
    Rejestracja zakończona.

  • Formularz dla SPONSORÓW
    Rejestracja zakończona.

  • Formularz do zgłaszania tekstów STRESZCZEŃ DONIESIEŃ
    Formularz dla streszczeń doniesień jest już nieaktywny. Wszystkim ich autorom dziękujemy za nadesłane teksty - plan sesji posterowych jest tutaj: Sesje posterowe.


Prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią klauzuli informacyjnej. Podczas wypełniania formularza rejestracji UCZESTNIKÓW SZKOŁY będziecie Państwo poproszeni o jej akceptację, co jest warunkiem uczestnictwa w Konferencji.

Plik PDF Klauzula informacyjna dla Uczestników XXIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła

Informujemy, że potwierdzeniem dokonania rejestracji uczestnictwa w Szkole jest 1) komunikat o wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (komunikat pojawia się bezpośrednio po przyciśnięciu "Wyślij") oraz 2) przesłana automatycznie do Państwa wiadomość email informująca, że zostaliście zarejestrowani jako uczestnicy Szkoły.

Podobnie, w przypadku pozostałych formularzy, potwierdzeniem tego, że treść którą Państwo wpisaliście, dotarła do Organizatorów Szkoły, jest pojawienie się stosownego komunikatu po naciśnięciu "Wyślij".

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK