Terminy

do 15 stycznia 2020 roku

Termin nadsyłania tekstów rozdziałów monografii


do 31 stycznia 2020 roku

Termin nadsyłania tekstów streszczeń doniesień


do 14 lutego 2020 roku

Termin zgłaszania się (rejestracji) uczestników niekomercyjnych


do 28 lutego 2020 roku

Dokonanie opłaty wpisowego od uczestników niekomercyjnych


do 8 marca 2020 roku

Przesłanie do Sekretariatu Szkoły wypełnionej Karty informacyjnej (szczegóły są zawarte w Komunikacie 2)


do 20 marca 2020 roku

Termin zgłaszania się (rejestracji) uczestników reprezentujących firmy komercyjne – sponsorów


do 25 marca 2020 roku

Nadsyłanie do Sekretariatu Szkoły (na email: szkolahodowcow[a]urk.edu.pl) prezentacji w Power Point na sesje referatowe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR