Terminy

Calendar do 5 lutego 2024 roku

Zgłaszanie się uczestników niekomercyjnych zakończone. (formularz zgłoszeniowy)


Calendar do 9 lutego 2024 roku, do godziny 23:59

Zgłaszanie tekstów streszczeń doniesień do Materiałów Konferencyjnych jest już zakończone. Wszystkim autorom doniesień dziękujemy za nadesłane teksty - plan sesji posterowych jest tutaj: Sesje posterowe.tracja zakończona)


Calendar do 5 lutego 2024 roku

Prosimy o pilne uregulowanie opłat konferencyjnych przez uczestników niekomercyjnych


Calendar do 9 lutego 2024 roku

Nadsyłanie tekstów referatów do Materiałów Konferencyjnych bezpośrednio na adres email: andrzej.weglarz[a]urk.edu.pl


Calendar do 12 lutego 2024 roku

Rejestracja uczestników komercyjnych


Calendar do 21 lutego 2024 roku

Nadsyłanie na email szkola.hodowcow[a]urk.edu.pl prezentacji (Power Point lub .pdf) na sesje referatowe


Calendar do 23 lutego 2024 roku

Dokonanie opłaty przez uczestników komercyjnych, w tym sponsorów

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK