Program ramowy

Poniedziałek (26.02.2024)

8:00-9:00 – Śniadanie
13:00-14:00 – Obiad

14:00-16:00 – Rejestracja uczestników Szkoły Zimowej

16:00 – Otwarcie XXIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła

16:15-17:45 – Sesja plenarna
16:15-16:45 – dr hab. Zbigniew M. Karaczun, prof. SGGW (SGGW w Warszawie) - Współczesne wyzwania dla produkcji zwierzęcej.

16:45-17:15 – prof. dr hab. Agnieszka Wierzbicka (IGBZ-PAN w Jastrzębcu) - Optymalizacja produkcji i jakości wołowiny w Polsce w aspekcie wyzwań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

17:15-17:45 – Dyskusja

17:45-18:15 – Promocja książki "Hodowla polskiego bydła czerwonego w Polsce – wczoraj, dziś i jutro" autorstwa prof. dr hab. Jana Szarka

19:00 – Przyjęcie / Kolacja powitalna 

 

Wtorek (27.02.2024)

8:00-9:00 – Śniadanie
13:00-14:00 – Obiad

14:00-16:30 Sesja I: Wykorzystanie współczesnych osiągnięć genetyki i genomiki w hodowli bydła
Przewodniczący sesji:  prof. dr hab. Emilia Bagnicka (IGBZ-PAN w Jastrzębcu), prof. dr hab. Wojciech Jagusiak (UR w Krakowie)

14:00-14:30 – dr inż. Magdalena Graczyk-Bogdanowicz (Centrum Genetyczne - PFHBiPM) - Ocena genomowa zdrowotności racic w Polsce.                
14:30-15:00 – dr Jarosław Jędraszczyk (Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o. o.) - 10 lat od wdrożenia selekcji genomowej w Polsce - praktyczne zastosowanie w pracy hodowlanej.
15:00-15:20 –  dr inż. Kacper Żukowski (IZ – PIB w Balicach) - Od SNP do defektów genetycznych bydła.
15:20-15:40 – mgr inż. Bartosz Czech (UP we Wrocławiu) - Skład mikrobioty jelitowej a ekspresja genów u bydła holsztyńskiego w warunkach stresu cieplnego.

15:40-16:30 – Dyskusja

16:30-16:45 – Przerwa kawowa

16:45-17:00 – Sebastian Przeniosło (Farm Innovations S.A.) - Hodowla zwierząt w erze innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

17:00-18:45 – Sesja II: Panel dyskusyjny „Zootechnik – zawód z przyszłością czy zawód zanikający?”
Moderatorzy: dr hab. Krzysztof Słoniewski (PFHBiPM), prof. dr hab. Stanisław Kondracki (Uniwersytet w Siedlcach)


17:00-17:20 – prof. dr hab. Stanisław Kondracki (Uniwersytet w Siedlcach) - Kształcenie zootechników na wyższych uczelniach w Polsce – stan aktualny, uwarunkowania i perspektywy.
17:20-17:40 – dr Agnieszka Antczak, Główny Specjalista, (PFHBiPM) - Absolwent zootechniki szuka pracy.
17:40-18:00 – mgr inż. Przemysław Kozielski (PPH AGROPOL Sp. z o.o.) - Jakich zootechników oczekują gospodarstwa (a jakich dostają)?

18:00-18:45 – Dyskusja

18:45 – Kolacja

19:30 – Posiedzenie Prezydium Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła
20:00 – Posiedzenie plenarne Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła

 

Środa (28.02.2024)

8:00-9:00 – Śniadanie
13:00-14:00 – Obiad

14:00-16:15 – Sesja III:  Wyzwania dla produkcji mleka i mięsa wołowego w obliczu zmian klimatycznych - żywieniowe metody ograniczenia negatywnego wpływu użytkowania bydła na środowisko
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski (UR w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Zachwieja (UP we Wrocławiu)

14:00-14:30  – prof. dr hab. Zygmunt M. Kowalski  (UR w Krakowie) - Wpływ zmian klimatu na krowę.
14:30-15:00 –  prof. dr hab. Adam Cieślak (UP w Poznaniu) - Praktyczne żywieniowe metody ograniczenia emisji metanu od krów mlecznych.
15:00-15:30 –  dr inż. Sebastian Michalak (Cargill Poland Sp. z o.o.) - Możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez optymalizację żywienia krów mlecznych.
15:30-16:15 – Dyskusja

16:15-16:30 – Przerwa kawowa

16:30-18:30 – Sesja IV: Od producenta do konsumenta produktów mlecznych i mięsnych – współdziałanie dla poprawy jakości  i opłacalności
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Joanna Barłowska (UP w Lublinie); dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW (SGGW w Warszawie)

16:30-17:00 – prof. dr hab. Władysław Migdał (UR w Krakowie) - Od pola (obory) do stołu - wymagania konsumentów w stosunku do hodowców bydła (wymagania hodowców bydła w stosunku do konsumentów).
17:00-17:30 – Jacek Zarzecki (Prezes PZHiPBM) - Strategia sektora wołowiny 2030 i społeczne postrzeganie dobrostanu zwierząt.
17:30-18:00 – dr Karolina Babuchowska (UWM w Olsztynie) - Produkcja mleka i możliwości jej rozwoju w kontekście przyszłych wyzwań.

18:00-18:45 – Dyskusja

 

Czwartek (29.02.2024)

8:00-9:00 – Śniadanie

9:15-10:45 – Sesja V: Od producenta do konsumenta produktów mlecznych i mięsnych – współdziałanie dla poprawy jakości  i opłacalności (kontynuacja)
Przewodniczący sesji: dr hab. Iwona Radkowska, prof. IZ (IZ PIB w Balicach); dr hab. Krzysztof Adamczyk, prof. URK (UR w Krakowie)

9:15-9:35 –  dr Szymon Sikorski (UR w Krakowie) - Okiem konsumenta: mechanizmy manipulacji, wywierania wpływu i perswazji – dlaczego im ulegamy?
9:35-9:55 – prof. dr hab. Beata  Kuczyńska (SGGW w Warszawie) - Cechy jakościowe wyrębów kulinarnych pozyskanych z tusz buhajów rasy polskiej czerwonej.
9:55-10:15 – Piotr Smaga (Prezes KZHCBP w Jodłowniku) - Znaczenie bydła rasy polskiej czerwonej w produkcji mleka – stan aktualny i perspektywy.

10:15-10:45 – Dyskusja
                 
10:45-11:00 – Przerwa kawowa

11:00-12:45 – Sesja VI: Innowacyjne technologie na fermie bydła
Przewodniczący sesji: dr hab. Marcin Pszczoła, prof. UP  (UP w Poznaniu); dr inż. Kamil Siatka (Politechnika Bydgoska)

11:00-11:20 – dr hab. Witold Chabuz, prof. UP (UP w Lublinie) - Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do diagnozy SARA
11:20-11:55 – Łukasz Sędek (PromityAGRO - Promity Sp. z o.o.) - Sztuczna Inteligencja jako narzędzie analizy jakości mleka.
11:55-12:15 –  dr hab. Paweł Kowalczyk,  prof. IFZZ PAN;  dr hab. Grzegorz Bełżecki, prof. IFZZ PAN; (IFZZ PAN w Jabłonnie); prof. dr hab. Jacek Dach (UP w Poznaniu) - Życie po życiu czyli sekretne życie gnojowicy - zagrożenia i korzyści.

12:15-12:45 – Dyskusja
 
12:45 – Zakończenie XXIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła

13:00 – Obiad

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK