Program ramowy

Poniedziałek (27.03.2023)

8:00-9:00 – Śniadanie
13:00-14:00 – Obiad

14:00-16:00 – Rejestracja uczestników Szkoły Zimowej

16:00-16:15 – Otwarcie XXVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła

Referaty plenarne:

16:15-16:45 – wystąpienie Ministra Lecha Antoniego Kołakowskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16:45-17:20 – dr inż. Stanisław Świtek (UP w Poznaniu) – Rolnictwo regeneratywne - integracja produkcji roślinnej i zwierzęcej.
17:20-17:40 – dr hab. Grzegorz Bełżecki, prof. IFZZ PAN; dr hab. Paweł Kowalczyk, prof. IFZZ PAN (IFZZ PAN w Jabłonnie) – Zielona energia, ekologia i produkcja żywności w gospodarstwie o obiegu zamkniętym.

17:40-18:30 – Dyskusja

19:00 – Przyjęcie powitalne:

- Koncert piosenek literackich Lecha Nawrockiego; wystąpią: Iwona Jurga – śpiew, Marcin Wojciechowski – gitara, Lech Nawrocki – instrumenty klawiszowe (słowa i muzyka), Tomasz Buchwald – perkusja

- Kolacja powitalna

 

Wtorek (28.03.2023)

8:00-9:00 – Śniadanie
13:00-14:00 – Obiad

Sesja I: Genetyczne aspekty zrównoważonej intensyfikacji użytkowania bydła mlecznego
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Wojciech Jagusiak (UR w Krakowie), dr n. wet. Jarosław Jędraszczyk (MCB Sp. z o.o. w Krasnem)

14:00-14:30 – dr hab. Sebastian Mucha (Centrum Genetyczne - PFHBiPM) – Metoda jednego kroku w ocenie wartości genetycznej bydła w Polsce.
14:30-15:00 – mgr inż. Krzysztof Bączkiewicz (Centrum Genetyczne - PFHBiPM ) –  Indeks selekcyjny w programie hodowlanym bydła PHF. Stan aktualny i perspektywy.
15:00-15:30 – dr hab. Agnieszka Otwinowska-Mindur, prof. URK (UR w Krakowie) – Analiza genetyczna zawartości laktozy w populacji bydła PHF.

15:30-16:15 – Dyskusja

16:15-16:30 – Przerwa kawowa

Sesja II: Zrównoważona intensyfikacja użytkowania bydła – wpływ na dobrostan i zdrowotność
Przewodniczący sesji: dr hab. Marcin Pszczoła (UP w Poznaniu), dr lek. wet. Bogdan Konopka (WIW w Kielcach)

16:30-17:00 – dr inż. Piotr Topolski (IZ PIB w Balicach) – Fenotypowe i genetyczne parametry cech zdrowotnych bydła - mastitis i metritis.
17:00-17:30 – Jacek Zarzecki (PZHiPBM) – Dobrostan bydła. Czy to się opłaca?

17:30-18:15 – Dyskusja

18:30 – Kolacja

19:30 – Posiedzenie Prezydium Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła - przewodniczy prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
20:00 – Posiedzenie plenarne Klubu Profesorskiego Hodowców Bydła - przewodniczy prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

 

Środa (29.03.2023)

8:00-9:00 – Śniadanie
13:00-14:00 – Obiad

Sesja III: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty produkcji mleka i wołowiny
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Jan Miciński (UWM w Olsztynie), prof. dr hab. Andrzej Zachwieja (UP we Wrocławiu)

14:00-14:20  – dr inż. Agnieszka Antczak  (PFHBiPM) – Wyzwania stojące przed producentami mleka w Polsce w kontekście istniejących i oczekiwanych regulacji prawnych.
14:20-14:40 – Małgorzata Gurgul (Biuro Powiatowe MODR w Nowym Targu) – Dobrostan zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem bydła - w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027.
14:40-15:05 – dr hab. Witold Chabuz, prof. UP (UP w Lublinie) – Ekonomiczne i środowiskowe znaczenie wypasu w chowie bydła.
15:05-15:30 – dr hab. Marcin Pszczoła, prof. UP (UP w Poznaniu) – Selekcja w kierunku obniżenia poziomu emisji metanu przez bydło.

15:30-16:00 – Dyskusja

16:00-16:15 – Przerwa kawowa

Sesja IV: Społeczny kontekst produkcji mleka i wołowiny
Przewodniczący sesji: dr hab. Krzysztof Słoniewski (PFHBiPM); dr hab. Krzysztof Adamczyk, prof. URK (UR w Krakowie)

16:15-16:40 – dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans, prof. SGGW (SGGW w Warszawie) – Wegetarianizm i weganizm - realne zagrożenie dla produkcji mleka i wołowiny?
16:40-17:05  – dr Szymon Sikorski (UR w Krakowie) – Komunikacja społeczna - wyzwanie dla producentów mleka i wołowiny.
17:05-17:30  – dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW (SGGW w Warszawie) – Czym hodowcy bydła mogą się pochwalić przed społeczeństwem ponowoczesnym?

17.30-18.30 – Dyskusja

18:30 – Kolacja

 

Czwartek (30.03.2023)

8:00-9:00 – Śniadanie

Sesja V: Nowoczesne technologie w produkcji mleka i mięsa wołowego (cz. 1)
Przewodniczący sesji: dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW (SGGW w Warszawie); dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ (IZ PIB w Balicach)

10:00-10:20 – Łukasz Matura (Firma Jantar) – Inteligentny system monitoringu zmian masy ciała bydła – CalmScale.
10:20-10:40 – Krzysztof Gwardys (Firma Promity Sp. z o.o.) – CalfCam - system wczesnego wykrywania porodu u krów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
10:40-11:00 – dr inż. Aleksandra Kalińska (SGGW w Warszawie, Firma Smart Agro Solutions Sp. z o.o.) – GoldMast - innowacyjny środek do profilaktyki mastitis krów mlecznych opracowany z wykorzystaniem nanotechnologii oraz fitocytów.

11:00-11:30 – Dyskusja

11:30-11:40 – Przerwa kawowa

Sesja VI: Nowoczesne technologie w produkcji mleka i mięsa wołowego (cz.2)
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Zenon Nogalski (UWM w Olsztynie); dr hab. Andrzej Węglarz, prof. URK (UR w Krakowie)

11:40-12:00 – dr Ryszard Kujawiak (Firma Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o.) – Przyjazna dla ludzi, zwierząt i środowiska produkcja mleka w gospodarstwie Sano Agrar Institut.
12:00-12:20 – dr  hab. Iwona Radkowska, prof. IZ (IZ PIB w Balicach); dr hab. Adam Radkowski, prof. URK (UR w Krakowie) – Rolnictwo 4.0 - wyzwania i możliwości zastosowania w gospodarowaniu na użytkach zielonych.
12:20-12:40 – dr hab. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS (NASK PIB) – Paszportyzacja żywności - autentykacja mięsa wołowego.

12:40-13:15 – Dyskusja

13:15 – Zakończenie XXVIII Szkoły Zimowej Hodowców Bydła

13:30 – Obiad pożegnalny

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK