Sesje posterowe

Sesja wtorkowa

Barłowska J. – Certyfikowana żywność regionalna jako ważny element ochrony przed wyginięciem lokalnych ras bydła.

Chrenek P. i in. – Aktualna wydajność słowackiego bydła plamistego.

Graczyk-Bogdanowicz M. i Rzewuska K. – Ocena genomowa zdrowotności racic w Polsce.

Kania-Gierdziewicz J. i in. – Analiza poziomu zinbredowania w populacji polskiego bydła simentalskiego.

Majewska A. i in. – Dwadzieścia pięć lat programu ochrony zasobów genetycznych bydła rasy polskiej czerwonej.

Motyka D. i in. – Zmienność, odziedziczalność oraz struktura mikrobiomu żwacza krów w kontekście zdrowotności i produkcyjności bydła mlecznego.

Natonek-Wiśniewska M. i Krzyścin P. – Identyfikacja bydlęcego DNA w trudnych matrycach.

Nogalski Z. i in. – Skład mleka w zależności od systemu produkcji i fazy laktacji.

Otwinowska-Mindur A. i in. – Analiza genetyczna cech płodności krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej.

Radko A. i in. – Analiza struktury genetycznej bydła rasy polskiej czerwono-białej.

Radkowska I. i in. – Zróżnicowanie frekwencji genu β-kazeiny typu A2 u bydła mlecznego rasy polskiej czerwonej ze względu na wielkość stada w wybranych gospodarstwach w południowej Polsce.

Sawicka-Zugaj W. i in. – Polimorfizmy genów kappa i beta-kazeiny u polskich lokalnych ras bydła.

Sosin E. – Bydło polskie czerwono-białe - ostatnie działania wzmacniające ochronę.

Sosin E. i in. – Bydło nadbużańskie - czy jeszcze istnieje?

Sosin E. i in. – Wpływ wysokości dopłat na kształtowanie się liczebności rodzimych ras bydła.

Szprynca A. i in. – Ekspresja genów białek ostrej fazy w zdrowych ćwiartkach wymienia sąsiadujących z zakażonymi gronkowcami koagulazo-dodatnimi lub -ujemnymi u krów mlecznych.

Szymik B. i in. – Wpływ cech opasowych i mięsnych na wartość rzeźną buhajów simentalskich.

 

Sesja środowa

Adamski M. i in. – Zawartość metali ciężkich w sierści krów w zależności od miejsca ich pobrania.

Kowalczyk P. i in. – Metody redukcji gazów cieplarnianych z gnojowicy w oparciu o peptydomimetyki w modelowych szczepach bakterii jelitowych E. coli.

Księżak J. i in. – Ocena plonowania roślin bobowatych grubonasiennych uprawianych na zielonkę w systemie ekologicznym.

Księżak J. i Jurak S. – Porównanie plonowania kukurydzy uprawianej na ziarno i kiszonkę w systemie ekologicznym i konwencjonalnym.

Księżak J. i Jurak S. – Produkcyjność kukurydzy uprawianej z innymi gatunkami roślin w systemie ekologicznym.

Kuczaj M. i in. – Ocena efektywności szczepienia krów przeciwko mastitis.

Micek P. i in. - Wpływ obróbki termicznej białka makuchu rzepakowego na jego przydatność w żywieniu krów mlecznych.

Piwczyński D. i in. – Modelowanie efektywności doju krów na podstawie cech budowy z wykorzystaniem techniki drzew decyzyjnych.

Radkowski A. i in. – Analiza korelacji pomiędzy wybranymi wskaźnikami wegetacyjnymi a zawartością makroelementów w runi łąkowej.

Radkowski A. i in. – Zastosowanie teledetekcji do szacowania wilgotności oraz zawartości suchej i świeżej masy w runi łąkowej.

Radkowska I. i Radkowski A. – Wypas regeneratywny jako holistyczne podejście do zarządzania pastwiskami.

Siatka K. i in. – Pokrój wymienia a czas zakładania kubków udojowych przez roboty udojowe.

Skrzyński G. i in. – Próba oceny dobrostanu bydła na podstawie pomiarów temperatury ciała oraz wskaźnika THI.

Świderek W. i in. – Smart farming - szanse i bariery rozwoju.

Zachwieja A. i in. – Wpływ korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis) na poziom produkcji gazów w treści żwacza krów - badania in vitro.

Zachwieja A. i in. – Analiza zmian profilu fermentacji treści żwacza krów pod wpływem korzenia mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis).

Zigo F. i in. – Nowe trendy w składzie ściółki w oborach krów mlecznych.

Zigo F. i in. – Porównanie wybranych testów w diagnostyce mastitis u krów mlecznych.

 

Plakaty (szer. 70 cm, wys. 100 cm) będą umieszczane i zdejmowane przez ich Autorów w sali konferencyjnej przez 30 minut przed pierwszą sesją i 30 minut po sesji ostatniej oraz w przerwie między sesjami w danym dniu.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK